Moją ofertę kieruję do:


Pomoc w założeniu firmy.

Przygotowywanie umów.

Reprezentowanie firmy w sądzie i przed organami administracji.

Stała opieka prawna.

Sporządzanie opinii prawnych.

Przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Reprezentowanie Klienta w sądzie i przed organami administracji.

Przygotowywanie i opiniowanie umów.

 

W taki sposób możemy współpracować.  • Profesjonalna pomoc przy założeniu spółki, po wcześniejszym omówieniu istniejących rozwiązań prawnych. Wytłumaczenie możliwości bardzo prostym językiem oraz monitorowanie przebiegu postępowania rejestracyjnego spółki.
BLOG O PRAWIE