P rawem gospodarczym zainteresowałam się już na studiach, czemu wyraz dała praca magisterska obroniona w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Jest to moim zdaniem najszersza dziedzina prawa, powiązana ściśle z prawem i postępowaniem cywilnym. To zainteresowanie przerodziło się w poszukiwaniu drogi zawodowej związanej z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw zdobywałam pracując w dużych kancelariach w Warszawie i Krakowie.
W zakresie moich obowiązków było między innymi doradzanie jednej z krakowskich spółek akcyjnych w jej siedzibie, w charakterze in house lawyer. Duże doświadczenie zawdzięczam również jednej z raciborskich spółek akcyjnych, w której pracowałam od 2014 roku.
Przedmiotem moich zainteresowań jest również prawo medyczne. Chcąc zgłębić temat prawa w ochronie zdrowia podjęłam w tym przedmiocie studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Oferowaną przeze mnie pomoc prawną kieruję również w stronę osób wykonujących zawody medyczne.

Krótka historia mojej kariery

Uniwersytet Jagielloński

W 2013 roku skończyłam z wynikiem bardzo dobrym prawo na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe dobywałam już w takcie studiów. Pracowałam we wiodących kancelariach w Krakowie i Warszawie. W pracy zawodowej związana byłam głównie z obsługą podmiotów gospodarczych.


Aplikacja radcowska

Jako absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego aplikację radcowską odbyłam w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Tam też w 2017 roku złożyłam z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy.

Studia podyplomowe

Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych Prawo w ochronie zdrowia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego zorganizowanych przy udziale Śląskiej Izby Lekarskiej.

BLOG O PRAWIE