Oferta dla klientów indywidualnych


Jako radca prawny udzielam również pomocy prawnej i reprezentuję Klientów między innymi w sprawach:

Pomoc prawna obejmuje:

Sporządzanie opinii prawnych

Przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach sądowych i administracyjnych


Reprezentowanie Klienta w sądzie i przed organami administracji

Przygotowywanie i opiniowanie umów

 

Oferta dla przedsiębiorstw.

Jeśli prowadzisz własny biznes, to zobacz jak mogę Ci pomóc w rozwiązywaniu prawnych problemów.

BLOG O PRAWIE